Pakiet EDU

Pakiet jest zainstalowany domyślnie na każdym urządzeniu

Pakiet EDU

*Pakiet jest zainstalowany domyślnie na każdym urządzeniu

50 gier

Pakiet EDU jest zgodny z podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej. Zawiera 50 gier interaktywnych, które zostały zaprojektowane w celu wspomagania nauki poprzez budowanie ciekawości zdobywania wiedzy.

GŁÓWNE DZIAŁY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZASTOSOWANE W PAKIECIE EDU:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 6. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 7. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 8. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 12. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Zawartość pakietu:

Zabawa w sklep
Przyczyny i skutki
W łazience
Przy stole
W toalecie
Ubieranie Lalki
Sprzątanie pokoju
Niepasujący element
Warzywa i owoce
Wylecz dziecko
Ewakuacja z budynku
Przejście przez ulicę
Ucieczka przez tygrysem
Bezpieczne miejsce
Pantomima
Perkusja
Kolorowe pianino
Instrumenty muzyczne
Spadające obrazy
Budowanie domu
Burza
Zwierzęta
Wyhoduj roślinę
Pory roku
Kierunki
Pomiary odległości
Liczby od 0 do 5
Zbiory liczbowe
Dodawanie/odejmowanie
Największy owoc
Najmniejszy owoc
Kto jest największy
Kto jest najniższy
Cyferki
Dzień i noc
Literkowi detektywi
Znajdź różnicę
Rozpoznaj kształt
Literki
Historyjki
Tworzymy wyraz
Kierunki geograficzne
Zawody
Polskie miasta
Rozpoznaj flagę