Pakiet Karta Rowerowa to solidne przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Zadania są atrakcyjne i funkcjonalne. Przygotowują dzieci i młodzież do świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Nauka z Pakietem Karta Rowerowa to nie monotonne powtarzanie zasad. To dynamiczna, atrakcyjna i przede wszystkim przyjemna forma zdobywania wiedzy. Gry tworzące Pakiet Karta Rowerowa sprawiają, że nauka staje się zabawą, a bezpieczeństwo na drodze staje się priorytetem.

Pakiet Karta Rowerowa to trening szybkiego myślenia i reagowania. Gry na czas, które składają się na pakiet, to wyjątkowe wyzwanie, które przyzwyczaja do błyskawicznego podejmowania decyzji na drodze. Tak jak w rzeczywistości, za kierownicą czy na rowerze nie ma czasu na zwłokę!

KATALOG GIER

Karta rowerowa

Na planszy wyświetla się pytanie dotyczące zasad ruchu drogowego oraz cztery możliwe odpowiedzi. Zadaniem gracza jest wskazanie prawidłowej odpowiedzi.

Jazda rowerem

Na ekranie widoczna jest ścieżka rowerowa, po której porusza się rowerzysta. Gra polega na omijaniu napotkanych przeszkód wraz z przestrzeganiem zasad ruchu drogowego.

Znaki ostrzegawcze

Gra polega na wskazaniu znaków ostrzegawczych. Wygrywa osoba, która uzyska najlepszy wynik przed upływem czasu.

Znaki zakazu

Gra polega na wskazaniu znaków zakazu. Wygrywa osoba, która uzyska najlepszy wynik przed upływem czasu.

Wskaż znaki

Na planszy widoczne są porozrzucane znaki drogowe. Zadaniem gracza jest wskazanie znaku drogowego, pasującego do wyświetlonej nazwy.

Znaki

Na ekranie widzimy różne znaki drogowe. Cel gry to prawidłowe wykonanie polecenia, które wyświetla się na planszy

Znaki nakazu

Gra polega na wskazaniu znaków nakazu. Wygrywa osoba, która uzyska najlepszy wynik przed upływem czasu.

Pojedynek

Na ekranie wyświetla się pytanie dotyczące zasad ruchu drogowego. Zadaniem graczy jest udzielenie poprawnej odpowiedzi. Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt, natomiast błędna odpowiedź to 1 punkt dla przeciwnika. Zabierz przeciwnikowi wszystkie jego punkty i wygraj.

Złap znaki

Na planszy wyświetlają się znaki drogowe. Celem gry jest złapanie ich jak najwięcej przed upływem czasu.

Test ABC

Na ekranie pojawia się pytanie z 3 możliwymi odpowiedziami A, B i C. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zadaniem gracza jest udzielić jak najwięcej poprawnych odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane jest 10 punktów.