Przekazywanie wiedzy – najbardziej efektywne sposoby

Efektywne i nowoczesne kształcenie potrafi być prawdziwym wyzwaniem! W końcu celem nauczania jest nie tylko opanowanie przez ucznia podstawowej wiedzy naukowej oraz przygotowanie podopiecznego do wykorzystywania zdobytych informacji. Celem kształcenia jest też rozwój zdolności poznawczych ucznia, w tym myślenia, uwagi, wyobraźni oraz pamięci… a także kształtowanie u ucznia motywacji, odkrywanie jego predyspozycji oraz rozwój zainteresowań. Jakie są więc najlepsze metody kształcenia, aby nie tylko zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty nauczania? W poniższym tekście przedstawimy kilka zdecydowanie najlepszych metod kształcenia.

Wykorzystanie różnorodnych form przekazu

Wyróżniamy proste środki przekazu, takie jak podręczniki, mapy, wykresy oraz modele. Z kolei złożone środki przekazu to środki audiowizualne (łączące dźwięk z obrazem), środki słuchowe (muzyka, podcasty itp.), środki automatyzujące proces uczenia się, np. różnorodne programy komputerowe, oraz mechaniczne środki wzrokowe (mikroskopy, kamery, aparaty cyfrowe itd.).
W procesie kształcenia zatem ważne jest, by wykorzystywać różne metody przekazywania wiedzy tak, aby uczniowie potrafili odnieść wiedzę teoretyczną np. dotyczącą trudnych zagadnień matematycznych czy fizycznych do życia codziennego.
W przypadku tradycyjnego kształcenia warto wdrożyć innowacyjne rozwiązania takie jak chociażby tablica interaktywna czy monitor interaktywny, które w większości placówek zastąpiły tradycyjną tablicę kredową. Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest zastosowanie Interaktywnej Ścianki FunWall. Zajęcia z wykorzystaniem Interaktywnej Ścianki pozwalają rozwijać motorykę precyzyjną u dzieci, która jest ściśle związana z rozwojem ośrodków w korze mózgowej. Ośrodki te kierują ruchami warg, języka i krtani. Poprzez wykształcenie prawidłowego poruszania dłonią znacząco przyspiesza się rozwój mowy, bowiem to właśnie mowa jest ściśle związana z ogólną motoryką dziecięcego ciała. Interaktywna Ścianka FunWall polecana jest dla przedszkoli oraz dla edukacji wczesnoszkolnej (szczególnie klasy 1-3). W przypadku dzieci rozpoczynających edukację szkolną ćwiczenie prawidłowej funkcji ręki, zwiększa koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję oraz usprawnia funkcjonowanie analizatora wzrokowego, który jest bardzo istotny w nauce pisania i rozwoju poznawczym. Dzięki specjalnie przygotowanym animacjom oraz grom FunWall jest nieodzownym elementem każdej szkoły i przedszkola – zapewnia wiele godzin fantastycznej, pożytecznej nauki i zabawy. FunWall to wreszcie praktyczne narzędzie, które na wielu poziomach wspomaga proces uczenia się – znacząco ułatwia spostrzeganie, zapamiętywanie i późniejsze odtwarzanie materiału edukacyjnego oraz uatrakcyjnia przekazywanie treści.

Praca projektowa w kształceniu

Bardzo dużą zaletą jest zapewnienie uczniowi lub też grupie uczniów pewnej wolności, poprzez zlecenie do wykonania mniej lub bardziej rozbudowanego projektu, w ramach którego niezbędne będzie wykorzystanie różnych metod pracy – zapoznania się z tekstem, filmami czy albumami, przygotowanie prezentacji, plakatów, referatu połączonego ze stworzeniem prostej strony internetowej lub krótkiego filmu. Praca nad projektem jest na tyle różnorodnym zadaniem, że wiedza zdobyta w trakcie jego realizacji z pewnością na stałe utrwali się w pamięci ucznia.
Projekty można podzielić na trzy kategorie:
1. O charakterze emocjonalnym – działanie uczniów ukierunkowane jest na kształtowanie u nich określonych postaw, a przy tym realizację celów wychowawczych
2. O charakterze intelektualnym – uczniowie wskutek wykonywanych zadań gromadzą oraz utrwalają określony zasób wiedzy, a także konstruują własne zasoby informacji
3. O charakterze praktycznym – uczniowie wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę w celu rozwiązania problemu praktycznego, dzięki czemu doskonalą określone umiejętności praktyczne.

Innowacyjna technika przekazywania informacji – fiszki

Fiszki to nic innego, jak tylko małe karteczki. Z jednej strony można umieścić obrazek, a na drugiej zapisać słowo, któremu ten obrazek odpowiada. Za pomocą fiszek można skutecznie uczyć się słówek z języków obcych, stolic państw, dat historycznych czy nazwisk znanych osób. Są pomocne w nauce wzorów matematycznych, układu okresowego pierwiastków itd. Osobiście polecamy Fiszkotekę! Nauka za pomocą fiszek wymaga jednak systematyczności oraz zaangażowania, zarówno ze strony nauczyciela, jak i uczniów.

Metoda skojarzeń

Kolejnym bardzo ciekawym sposobem efektywnego przekazywania wiedzy są techniki wykorzystujące grę skojarzeń. Za pomocą tychże technik można bardzo sprawnie oraz szybko przyswoić trudne treści, a przy tym zachować je na długi czas w pamięci. Bardzo dobrze w tej metodzie sprawdzają się zagadki słowne, które nie tylko pobudzają mózg do działania, ale także są interesującym wyzwaniem. W przypadku zagadek słownych można tworzyć krzyżówki, łamigłówki lub rebusy.

Wykorzystanie nowych technologii

Komputer, tablet i smartfon – na tych sprzętach możesz zainstalować wiele ciekawych gier oraz różnorodnych aplikacji poświęconych grom edukacyjnym lub ciekawostkom na temat świata. Jednak jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest wykorzystanie w edukacji Interaktywnej Podłogi FunFloor. Dzięki wielu innowacyjnym pakietom gier, opracowanym specjalnie na potrzeby nauki przedszkolnej oraz szkolnej, dzieci nie tylko nauczą się nowych rzeczy oraz utrwalą przyswojone wcześniej informacje, ale także wzmocnią swoją sprawność fizyczną! Produkty FunFloor są bardzo popularnym rozwiązaniem nie tylko w szkołach podstawowych i przedszkolach, ale od niedawna także w domach! Dzięki możliwości wynajmu Interaktywnej Podłogi FunFloor w wersji mobilnej nauczanie zdalne staje się nie tylko łatwiejsze, ale też o wiele ciekawsze! Nauka zamienia się w zabawę, dzięki czemu dzieci chętniej przystępują do nauki.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.