Pakiet do nauki języka angielskiego

Pakiet do nauki języka angielskiego zawiera 100 gier podzielonych na 30 działów tematycznych takich jak np. kolory, zwierzęta, rodzina, czynności itp. Gry zostały opracowane przez grono doświadczonych filologów i tłumaczy w taki sposób, żeby korzystać z pakietu mogły zarówno dzieci przedszkolne jak i uczniowie szkół podstawowych aż po ósme klasy. Pakiet do nauki języka angielskiego zawiera bogate słownictwo (ponad 500 słówek). Każdy z 30 działów zakończony jest Testem Einsteina podczas którego można utrwalić zdobytą wiedzę. Dodatkowo każdy dział tematyczny jest uzupełniony grą Dopasuj Literki w Słowie, która wspomaga dzieci w nauce pisowni.

Ceny:

  • Pakiet ENG – całość (100 gier): 1400 zł netto
  • Pakiet ENG – I część (50 gier): 800 zł netto
  • Pakiet ENG – II część (50 gier): 800 zł netto

 

Gry wchodzące w skład pakietu:

SŁOWNICTWO
Hello!, Good morning!, Good afternoon!, Good evening!, Bye, bye!, Goodbye!, Good night!

1.1 Powitania i pożegnania
Na górze pojawia się łuk podzielony na cztery obszary. Przedstawione są tam różne pory dnia: rano, popołudnie, wieczór, noc oraz wykropkowane pola. Na dole planszy w kółku pojawia się jeden z obrazków opisanych poniżej przedstawiający powitanie lub pożegnanie. Zadaniem dziecka jest dopasować odpowiedni obrazek z dołu planszy do pory dnia na górnym łuku.
1. Pierwszy obszar na górze przedstawia obrazek ze słońcem wschodzącym + 2 wykropkowane miejsca na Good morning i Hello.
2. Drugi obszar na górze przedstawia obrazek ze słońcem na godz 14:00 + 3 wykropkowane miejsca na Good afternoon, Hello i Goodbye.
3. Trzeci obszar na górze przedstawia obrazek ze słońcem zachodzącym + wykropkowane miejsca dla Good evening, Hello, i Goodbye.
4. Czwarty obszar na górze przedstawia obrazek z księżycem + wykropkowane miejsca na Good night, Goodbye i „Bye,bye

Obrazki/animacje przedstawiające poszczególne formy powitania:
– Dwie postacie machają do siebie nawzajem. Z ust jednej z postaci wychodzi chmurka z napisem Hello!
– Postać w łóżku przeciąga się, za oknem wschód słońca. Z ust postaci wychodzi chmurka z Good morning
– Postać przy szkole, obok przechodząca Pani lub Pan. Z ust postaci wychodzi chmurka z Good afternoon!
– Postać spaceruje ulicą, w tle widać zachodzące słońce, obok przechodzi nauczyciel. Z ust spacerującej postaci wychodzi chmurka z napisem Good evening!
– Dwie postacie rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Jedna macha do drugiej na pożegnanie. Z jej ust wychodzi chmurka z Bye, bye!
– Jedną z postaci jest dziecko, a drugą nauczyciel rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Z ust dziecka wychodzi chmurka z Goodbye!
– Postać leży w łóżku, za oknem widoczny jest księżyc, z ust wychodzi chmurka z Good night!

1.2 Powitania i pożegnania
Na planszy pojawia się obrazek z powitaniem, kiedy dziecko na niego wskakuje pojawia się podpis np. „Good Morning” oraz słychać lektora wypowiadającego powitanie, następnie obrazek z innym powitaniem pojawia się w innym miejscu, kiedy wskakujemy na poszczególne obrazki zbieramy punkty. Gra trwa 60 sekund. Na planszy wprowadzającej do gry wyświetlone są wszystkie rodzaje powitań wraz z podpisami.

1.3 Powitania i pożegnania
Na planszy pojawia się jednocześnie kilka różnych obrazków w tym dwa z nich są takie same. Zadaniem dziecka jest skoczyć na 2 obrazki z tym samym powitaniem, wypowiadając je. Po każdym poprawnym dopasowaniu pojawiają się nowe obrazki w innych losowych miejscach, każda odnaleziona para to dodatkowy punkt. Zadaniem dziecka, jest zebrać jak najwięcej par obrazków w ciągu 60 sekund.

1.4. Powitania i pożegnania – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
open your eyes (otworzyć oczy), close your eyes (zamknąć oczy), put your hands up (podnieść ręce do gory), put your hands down (opuścić ręce), sit down (usiąść), stand up (wstać), clap (klasnąć), hop (skoczyć na jednej nodze), jump (skakać), stomp your feet (tupnąć), turn around (obrócić się), star jump (zrobić pajacyka), spin jump (skoczyć z obrotem), swim (pływać), fly (latać), crawl (czołgać się), dance (tańczyć), run (biec), walk (spacerować), march (maszerować), wave (mahać), shake (potrząsać), listen (słuchać), look (patrzeć), smell (wąchać), taste (próbować/smakować), touch (dotykać).

2.1 Moje czynności
Na górze planszy pojawia się wyrażenie, które jest odczytywane przez lektora.
Na środku planszy znajduje się nieruchoma postać.
Na dole planszy w kółkach znajduje się 6 obrazków z postacią, która wykonuje daną czynność.
Po usłyszeniu wyrażenia, dziecko ma za zadanie wybrać właściwy obrazek skacząc na niego. Jeśli wybór jest prawidłowy postać ma środku planszy wykonuje daną czynność, dziecko otrzymuje punkt i aplauz. Zadaniem jest zebranie jak największej liczby punktów w ciągu 2 minut minut.
Wyrażenia:
Open your eyes!, Close your eyes! Put your hands up! Put your hands down! Sit down! Stand up!

2.2 Moje czynności
Na środku planszy pojawia się postać. Po lewej stronie jest czerwone koło z napisem w środku YES, po prawej zielone z napisem NO. Na górze planszy pojawia się czasownik, oznaczający czynność, który jest wyczytany przez lektora. Po usłyszeniu komendy, postać na środku planszy wykonuje jedną z 7 czynności.
Zadaniem dzieci jest zdecydować, czy postać wykonała czynność zgodna z komendą, czy nie, w tym celu zaznacza obszar YES lub NO. Wybór właściwy to dodatkowy punkt. Zadaniem jest zebranie jak największej liczby punktów w ciągu 2 minut minut.

2.3 Moje czynności
Na planszy wyświetlone są porozrzucane koła z obrazkami przedstawiającymi 7 różnych czynności oraz koła z nazwami tych czynności. W losowej kolejności podświetlają się nazwy czynności, które lektor wymawia na głos. Zadaniem jest odszukać daną czynność w formie obrazka i na niej stanąć. Po poprawnym wyborze dana para znika. Celem jest wyczyszczenie całej planszy.
Wyrażenia:
swim, fly, crawl, dance, run, walk, march, wave, shake,

2.4 Moje czynności – Pantomima
Na środku wyświetla się postać mima. Mim robi różne miny, dzieci mają za zadanie naśladować mimy, które się pojawiają. Następnie mim wykonuje różne gesty, dzieci mają za zadanie je naśladować wypowiadając przy tym daną czynność. Zadaniem dzieci jest jak najszybciej zmienić pozycję.

2.5 Moje czynności – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
red (czerwony), orange (pomarańczowy), yellow (żółty), green (zielony), blue niebieski), indigo (granatowy), purple (fioletowy), white (biały), black (czarny), grey (szary), brown (brązowy), pink (różowy).

3.1 Kolory – spadające balony
Z góry spadają balony w czterech kolorach: żółty, czerwony, niebieski i zielony. Dzieci łapią tylko balony danego koloru. Kiedy wskoczą na balon, ten pęka i z niego wyskakują dwa małe baloniki. które też trzeba złapać. Trzeba złapać wszystkie balony tak, żeby żaden nie spadł na dół.

3.2 Sport – Kolorowe Kręgle
Po wystartowaniu gry na planszy znajdują się kolorowe kręgle. Dzieci stają na linii rzutów i każdy ma trzy rzuty piłką żeby strącić wszystkie kręgle. Po każdym rzucie dzieci odczytują ile kręgli zostało zbitych i liczą ile jeszcze zostało do zbicia.

3.3 Kolory – Kolorowanie tęczy
Na planszy wyświetlona jest niepokolorowana tęcza oraz słoiki z farbami w kolorach tęczy. Zadaniem dzieci jest pokolorować tęczę w odpowiedniej kolejności wypowiadając przy tym nazwy kolorów.

3.4 Kolory – Kolorowe skarby
Na plaży pod piaskiem ukryte są różne kolorowe przedmioty i skrzynia ze skarbami. Dzieci siadają na plaży i odgarniają piasek szukając ukrytego skarbu. Kiedy dziecko odnajdzie przedmiot ma za zadanie go nazwać i powiedzieć i jaki ma kolor.

3.5 Kolory – kolorowanki podstawowe
Na planszy wyświetlony jest prosty niepokolorowany obrazek. A wokół obrazka rozmieszczone są wiaderka z farbami. Zadaniem dzieci jest pokolorować odpowiednie miejsca na obrazkach odpowiednimi kolorami np.: niebo, słońce, chmury, jabłko. Każdy z obrazków składa się z maksymalnie 4 kolorów.

3.6 Kolory – kolorowanki zaawansowane
Na planszy pojawia się niepokolorowany obrazek składający się z elementów. Na elementach znajdują się
cyfry. Dookoła obrazka znajdują się wiaderka z farbami, które również są ponumerowane. Zadaniem dzieci jest pokolorować obrazek poprzez skok na dany kolor na palecie z daną cyfrą, a następnie na dany fragment obrazka. Dziecko skacząc na kolor wymienia jego nazwę w języku angielskim. Jeśli wszystko się zgadza, element zostaje pokolorowany. Jest kilka obrazków do pokolorowania

3.7 Kolory – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.

4.1 Liczby – Cyfry od 1 do 5
Dookoła planszy wyświetlają się dłonie w 6 położeniach, dłoń zamknięta, dłoń z jednym palcem otwartym, dwoma, trzema itd. Na środku pojawia się cyfra od 0 do 5. Dziecko ma za zadanie wskazać dłoń, która odpowiada cyfrze.

4.2 Liczby – na stole bilardowym
Na stole bilardowym porozrzucane są bile ponumerowane od 1 do 10 po 5 każdego rodzaju razem jest 50 bil. Na górze planszy nad stołem bilardowym znajduje się 10 obszarów po 5 pustych pól do wypełnienia bilami. Zadaniem dzieci jest znaleźć wszystkie bile z daną cyfrą, która pojawia się jako szukana. Kiedy dziecko odnajdzie daną bilę wpada ona do dziury i pojawia się w pustych polach na górze planszy. Gra kończy się po wbiciu wszystkich właściwych bil.

4.3. Liczby – Zbiory liczbowe
Na podłodze wyświetlają się dwa zbiory owoców np zbiór jabłek i pomarańczy. Dziecko ma za zadanie policzyć elementy w każdym zbiorze i stwierdzić czy zbiory mają tą samą liczebność. W każdym ze zbiorów jest maksymalnie 9 elementów. Na górze są znaki > (większe), = (równe), < (mniejsze). Stając na jeden ze znaków dziecko udziela odpowiedzi, który zbiór jest liczniejszy.

4.4 Liczby – Sortowanie zbiorów
Dookoła planszy wyświetlaj się 6 kół. Gdy gra startuje w kołach wyświetlają się zbiory owoców. Zadaniem dziecka jest posortowanie zbiorów w kolejności od najmniej liczebnego do najliczniejszego. Po wybraniu odpowiedniego zbioru znika on z planszy i pojawia się na górze ustawiony w kolejności. Gra kończy się, kiedy wszystkie zbiory będą ułożone w poprawnej kolejności.

4.5 Liczby – Floory i muffinki
Po jednej stronie planszy pojawia się postać Floory z widelcem i nożem a przed postacią pusty talerz. Pod obrazkiem jest napis np. „Give me 16 cakes”. Lektor czyta na głos zdanie. Zadaniem dzieci jest nakarmić Floory. Z góry spadają muffinki, które trzeba łapać do talerza. Po każdym złapanym muffinku słychać jego numer, trzeba złapać 16 muffinków. W każdej planszy losowana jest liczba od 10 do 20 muffinków do złapania.

4.6. Liczby – Cyferki
Na planszy rozmieszczonych jest kilkanaście kamieni, na jednym z nich pojawia się cyfra 9 zadaniem dziecka jest odszukać cyfrę i na niej stanąć, wtedy na innym kamieniu pojawia się cyfra 8, później 7 itd. Dziecko musi zebrać wszystkie cyferki aż do zera. Całą grupa wypowiada kolejno cyfry wskazując następne kamienie.

4.7 Liczby – Przedszkolni detektywi
Na górze planszy, po lewej stronie znajduje się koszyk – dziecko skacze na koszyk, wypada z niego 1 cyfra od 1-10. Na górze planszy po prawej stronie znajduje się drugi koszyk. Dziecko ma za zadanie odszukać na planszy taką samą cyferkę jak ta która wyskoczy z pierwszego koszyka i na nią skoczyć. Gdy ją odnajdzie cyferka ta wskakuje do koszyka po prawej stronie i znika z planszy. Następnie z lewego koszyka wyskakuje następna cyferka. Zadaniem dzieci jest zebranie wszystkich cyferek.

4.8 Liczby – Automat do gry
Na środku wyświetlony jest automat do gier z dużą wajchą po prawej stronie. Na wyświetlaczu automatu znajdują się 3 kostki do gry w linii poziomej. Na dole planszy znajdują się koła z liczbami od 0 do 18. Dziecko staje na wajchę, wówczas maszyna losuje 3 kostki lub puste pole.
Zadaniem dziecka jest dodać wynik oczek na wszystkich trzech kostkach i stanąć na właściwe koło z wynikiem.

4.9 Liczby – Einstein dodawanie i odejmowanie
Zadaniem dzieci jest rozwiązywanie prostych obrazkowych zadań – równań zadawanych przez Einsteina. Zadania są zarówno w formie obrazowej, jak również w formie tekstowej.

4.10 Liczby – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
circle (koło), triangle (trójkąt), square (kwadrat), rectangle (prostokąt), heart (serce), star (gwiazda), diamond (romb), oval (owal).

5.1 Kształty – złap figury geometryczne
Gra uczy poznawania prostych figur geometrycznych: kwadratów, prostokątów, kół, trapezów i trójkątów. Z góry spadają różne figury geometryczne. Zadaniem jest złapać jak najwięcej figur danego rodzaju. Np. duży kwadrat to +3 punkty, mały kwadrat to +1 punkt. Trzeba jednak omijać inne figury, które odejmują punkty.

5.2 Kształty – odszukaj kształty
Na planszy pojawia się rysunek zbudowany z kształtów podstawowych: kwadraty, trójkąty, koła. Lektor mówi polecenie „Find all circles”. Zadaniem dziecka jest zidentyfikowanie wszystkich elementów w zadanym kształcie. W rogu wyświetlona jest informacja o wyniku 0/12. Po odnalezieniu danej figury zostaje ona zamalowana na kolorowo.

5.3 Kształty – Malowanie kształtów
Na środku planszy znajduje się czarno-biała kolorowanka z 8 kształtami. Na górze planszy pojawia się instrukcja dla dziecka, którą odczytuje lektor. Zadaniem dzieci jest pomalowanie kształtów na właściwe kolory zgodnie instrukcją. Po usłyszeniu instrukcji dziecko wybiera właściwy kolor z palety, a następnie staje na kształty na kolorowance do zamalowania, wówczas zostają pokolorowane.

5.4 Kształty – Detektyw
Cała plansza jest czarna. Na dole znajduje się 8 kolorowych kształtów: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt serce, gwiazda, diament, owal. Pod czarnym tłem planszy znajdują się kolorowe kształty odpowiadające tym z dołu strony oraz inne przedmioty pomiędzy aby utrudnić zadanie. Dziecko jest detektywem, który w nocy szuka zagubionych kształtów. W miejscu gdzie przechodzi pojawia się koło odkrywające dany element planszy. Lektor wydaje polecenie „Find a circle”. Dziecko musi zebrać wszystkie kształty po kolei, które wyczytuje lektor.

5.5 Kształty – Twarz z kształtów
Na planszy pojawia się na 20 sekund obrazek danej twarzy. Zadaniem dzieci jest zapamiętanie jej szczegółów. Po 20 sekundach twarz rozprasza się na pojedyncze kształty, które teraz znajdują się rozsypane na całej planszy. Pod spodem pozostaje jedynie ledwie widoczny, lekko zarysowany kontur twarzy jako wzór. Na środku pozostają jedynie ponumerowane obszary, które kolejno podświetlają się. Zadaniem dzieci jest odtworzenie twarzy poprzez wskazanie poszczególnych kształtów. Gra jest na czas.

5.6 Kształty – Stwórz własną twarz
Dzieci tworzą swoją własną twarz. Białe pole (kartka papieru), na dole 3-4 kształty twarzy do wyboru (koło, owal, kwadrat, prostokąt). Dzieci decydują odnośnie kształtu twarzy poprzez skok na wybrany element. Następnie na dole pojawiają się oczy z różnych kształtów do wyboru (4 wersje), następnie nos, usta, uszy i włosy z małych trójkątów, kół, prostokątów i kwadratów). Na końcu powstaje twarz i dzieci opowiadają z jakich kształtów jest zbudowana.

5.7 Kształty – Latające kształty
Po planszy latają swobodnie 3 koła, 3 kwadraty, 3 trójkąty, 3 prostokąty w różnych kolorach. Na górze pojawia się wzór np. koło. Zadaniem dzieci jest zaznaczyć jak najszybciej wszystkie trzy koła. Kiedy Dziecko wskakuje na koło ono znika i wskakuje z niego +1 punkt. Gdy dziecko wskoczy na 3 koła pojawia się kolejny kształt jako wzór do złapania np. kwadrat oraz pojawiają się trzy nowe koła. Zadaniem jest łapać poszczególne kształty wzorcowe. Gra trwa 60 sekund

5.8 Kształty – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
bird (ptak), cat (kot), chicken (kurczak), dog (pies), duck (kaczka), fish (ryba), frog (żaba), cow (krowa), horse (koń), mouse (mysz), pig (świnia), rabbit (królik), sheep (owca), turtle (żółw), fox (lis), goat (koza), squirrel (wiewiórka), monkey (małpa), kangaroo (kangur), giraffe (żyrafa), panda (panda), lion (lew), tiger (tygrys), elephant (słoń), snake (wąż), crocodile (krokodyl), bear (niedźwiedź), zebra (zebra), hippo (hipopotam), rhino (nosorożec), seal (foka), whale (wieloryb), shark (rekin), penguin (pingwin), octopus (ośmiornica), dolphin (delfin), turtle (żółw), snail (ślimak).

6.1 Zwierzęta – cienie
Na planszy pojawia się rysunek zwierzątka, dziecko ma za zadanie wskazać jego cień spośród losowo rozmieszczonych cieni na górze. Za każdym razem losowane jest jedno z następujących zwierząt: kot, pies, ptak, mysz, ryba, ślimak, żaba, kurczak, kaczka, krowa, koń, owca, świnia, koza, królik)

6.2 Zwierzęta – ZOO
Na planszy wyświetlona jest alejka w zoo oraz kilka zwierząt w nim mieszkających. Gdy animacja startuje cała plansza zaczyna się przesuwać się i dziecko idzie po alejce spotykając kolejno zwierzęta zamieszkujące zoo. Mieszkają tam: (zebra, hipopotam, nosorożec, małpa, kangur, żyrafa, panda, lew, tygrys, słoń, wąż, krokodyl). Zadaniem dzieci jest wskoczyć kolejno na każde spotkane zwierzątko i przywitać się z nim. Kiedy dziecko wskakuje na zwierzątko ono mówi np: „Hello I’m an elephant”. Dziecko wita się napotkanym zwierzątkiem np. „Hello elephant!”. Następnie idzie dalej do następnego zwierzątka.

6.3 Zwierzęta – Podwodny świat
Plansza przedstawia widok pod wodą (niebieskie tło, pęcherzyki wody i dno oceanu). Z góry planszy wypadają zwierzęta morskie (foka, wieloryb, rekin, pingwin, ośmiornica, delfin, żółw) oraz inne przedmioty (np. kształty). Zadaniem dzieci jest łapać wyłącznie zwierzątka morskie. Dzieci powinny wymieniać nazwy każdego zwierzęcia, które złapią. Każde złapane zwierzę morskie to dodatkowy punkt.

6.4 Zwierzęta – Zwierzątkowa układanka
Obrazki zwierząt (lis, wiewiórka, niedźwiedź, wilk, jeleń, renifer) podzielone na pół znajdują się w różnych miejscach na planszy. Na dole planszy znajduje się 7 miejsc na zwierzęta z ich cieniami. Dzieci mają za zadanie odnaleźć pasujące do siebie połówki przez oddanie 2 kolejnych skoków na 2 pasujące części. Kiedy ich wybór jest właściwy – zwierzątko w całości trafia na swoje miejsce na dole planszy.

6.5 Zwierzęta – Odgłosy zwierząt
Na planszy pojawiają się obrazki zwierząt. Gdy gra startuje słychać odgłos jednego ze zwierząt. Zadaniem jest wskazać zwierzę, którego odgłos właśnie było słychać. Celem jest zidentyfikowanie odgłosów wszystkich zwierząt.

6.6 Zwierzęta – Łapanie pingwinów
Po wystartowaniu gry na środku pojawia się pingwin. Zadaniem jest złapać jak najwięcej pingwinów w ciągu 30 sekund. Aby złapać pingwina trzeba na niego wskoczyć, wówczas nowy pingwin pojawia się w innym miejscu. Każdy złapany pingwin to 1 punkt.
6.7. Zwierzęta – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
ball (piłka), teddy bear(miś), doll (lalka), playhouse (domek do zabawy), blocks (klocki), toy car (samochodzik), kite (latawiec), jigsaw puzzle (puzzle), robot (robot), train (pociąg), watercolours (farby), book (książka), crayons (kredki), paintbrush (pędzel), glue (klej), paper (papier), scissors (nożyczki).

7.1 Moje zabawki – Sprzątanie pokoju
Widok pokoju z góry, wszędzie porozrzucane są różne zabawki: piłka, miś, lalka, samochodzik, latawiec, puzzle, robot, pociąg, farby, książka, pędzel, klej, papier, nożyczki. W lewym górnym rogu ekranu wyświetla się wzór przedmiotu, który dziecko musi odnaleźć i sprzątnąć. Dziecko staje na przedmiocie on się podświetla i przenosi na swoje miejsce. Na górze wyświetla się zegar i odmierza czas. Zadaniem jest posprzątać cały pokój.

7.2 W sklepie z zabawkami
Wyświetlony jest sklep z zabawkami. W górnym lewym rogu wyświetla się jedna z zabawek np. lalka. Do lady podchodzi jedno dziecko będące klientem i robi zakupy mówiąc Good morning. Can I have a doll, please? Wówczas drugie dziecko ma za zadanie odszukać daną zabawkę i na nią stanąć. Wówczas pojawia się ona w koszyku. Następnie podchodzi następny klient i kupuje kolejną zabawkę, chodzi o jak najszybsze obsłużenie wszystkich klientów. Zabawki wykorzystane w grze: piłka, miś, lalka, domek do zabawy, klocki, samochodzik, latawiec, puzzle, robot, pociąg, farby, książka, kredki, pędzel, klej, papier, nożyczki).

7.3 Moje zabawki – Prezenty
Po wystartowaniu gry na środku pojawia się pudełko z prezentem. Zadaniem jest wskoczyć na prezent żeby go rozpakować, wówczas ze środka wyskakuje zabawka, którą dzieci muszą nazwać. Po chwili prezent pojawia się w innym miejscu. Trzeba rozpakować jak najwięcej prezentów w czasie 30 sekund.

7.4 Moje zabawki – odszukaj zabawki pod piaskiem
Pod piaskiem ukryte są różne zabawki, dzieci siadają na piasku i mają odkopać wszystkie zakopane przedmioty i powiedzieć ich nazwy

7.5 Moje zabawki – Czego brakuje?
Na planszy rozmieszczonych jest 6 zabawek. Dzieci mają 10 sekund na zapamiętanie zabawek. Po 10 sekundach gaśnie światło, plansza zaczernia się. Po chwili światło się zapala, ale na planszy brakuje jednej zabawki. Na dole planszy znajdują się 3 zabawki do wyboru. Zadaniem dzieci jest wybranie zabawki, która zniknęła z planszy.

7.6 Moje zabawki – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
mummy (mama), daddy (tata), sister (siostra), brother (brat), grandmother (babcia), grandfather (dziadek), aunt (ciocia), uncle (wujek), cousin (kuzyn/kuzynka), baby (dziecko).

8.1 Moja rodzina – Drzewo genealogiczne
Na planszy wyświetlone jest drzewo genealogiczne, zadaniem jest dopasować wszystkich członków rodziny w odpowiednich miejscach na drzewie genealogicznym. Po uzupełnieniu całego drzewa dzieci opowiadają jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, kto jest kim dla kogo.

8.2 Moja rodzina – Poznaj rodzinę Floory
Plansza przedstawia drzewo genealogiczne, którego główną postacią jest Floory. Gra zaczyna się od podświetlonego obrazka Floory. Pojawia się czytane przez lektora wyrażenie: „Hello, I’m Floory.” Następnie pojawiają się losowe pytania „Where is…..(my mummy, my daddy, my sister, my brother, my grandma, my grandpa, my uncle, my aunt, my cousin). Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć poprzez wybór odpowiedniego obrazka na drzewie.

8.3 Moja rodzina – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
eye (oko), ear (ucho), nose (nos), mouth (buzia), hair (włosy), teeth (zęby), head (głowa), neck (szyja), shoulders (ramiona), arm (ręka), hand (dłoń), finger (palec u ręki), tummy (brzuch), navel (pępek), leg (noga), knee (kolano), foot (stopa), toe (palec u nogi).

9.1 Części ciała – Wskaż części ciała
Na środku znajduje się jedna z losowo wybranych postaci maskotka, chłopiec, dziewczynka, lalka. Kolejno pojawiają się słowa oznaczające daną część ciała, są one równocześnie czytane przez lektora. Zadaniem dzieci jest poprawnie wskazać gdzie znajduje się dana część ciała i dopasować ją do słowa. Trzeba poprawnie dopasować wszystkie części.

9.2 Części ciała – Moja twarz
Na środku pojawia się miejsce na twarz, po kolei wyświetlają się 3 różne rodzaje kształtu twarzy, spośród, których dziecko ma wybrać jeden kształt, następnie dzieci wybierają kolor włosów, kolor oczu, kształt nosa, ust oraz ozdoby. Na końcu powstaje gotowa twarz, którą dzieci mają za zadanie opisać.

9.3 Części ciała – Zrób swoją twarz
Na planszy pojawia się zarys twarzy, Po prawej stronie jest kostka do gry, a po lewej stronie sześć ponumerowanych obrazków każdy z innym kolorem oczu. Dziecko rzuca kostką w wyniku czego losuje cyfrę od 1-6. Zadaniem dziecka jest naskoczenie na odpowiedni obrazek z prawej strony. Wybór właściwy- element pojawia się na twarzy. Zadaniem dziecka jest stworzy całą twarz a następnie opowiedzieć o niej.

9.4 Części ciała – Kto zjadł ciastko?
Wyświetlonych jest pięć postaci oraz talerz z ciastkiem, nagle światło gaśnie, kiedy zapala się ponownie talerz jest pusty. Pięć postaci stoi obok siebie. Zadaniem dzieci jest wskazać osobę która zjadła ciastko. Pomoże im przy tym tajemniczy głos, który da wskazówki jak wygląda poszukiwany. Po wysłuchaniu opisu dzieci dokonują wyboru.

9.5 Części ciała – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
wall (ściana), window (okno), roof (dach), door (drzwi), garage (garaż), balcony (balkon), gate (brama), garden (ogród), bed (łóżko), desk (biurko), chair (krzesło), carpet (dywan), computer (komputer), bookcase (szafka na ksiązki), toy box (pudełko na zabawki), shower (prysznic), bath (wanna), toilet (toaleta), washbasin (umywalka), mirror (lusterko), rug (dywanik), towel (ręcznik), soap (mydło), toothbrush (szczotka do zębów), toothpaste (pasta do zębów), shampoo (szampon), bed (łóżko), wardrobe (szafa), bookcase (regał na książki), night table (szafka nocna), lamp (lampa), pillow (poduszka), duvet (kołdra), picture (obrazek), TV (telewizor), DVD player (odtwarzacz DVD), sofa (kanapa), armchair (fotel), fireplace (kominek), chandelier (żyrandol), coffee table (ława), table (stół), chair (krzesło), sink (zlewozmywak), oven (piekarnik), cooker (kuchenka), fridge (lodówka), cupboard (szafka kuchenna).

10.1 Mój dom – Sprzątanie pokoju
Widok pokoju z góry, wszędzie porozrzucane są różne przedmioty: buty, książki, sztućce, kredki, kartki, ubrania, skórka od banana, zabawki, karty, do gry, szachy, kostka do gry, pionki, puzzle, skarpetki, talerz, kubek itp. W lewym górnym rogu ekranu wyświetla się wzór przedmiotu, który dziecko musi odnaleźć i sprzątnąć. Dziecko staje na przedmiocie on się podświetla i przenosi na swoje miejsce. Na górze wyświetla się zegar i odmierza czas. Zadaniem jest posprzątać cały pokój. Kiedy wyświetla się dany przedmiot wówczas lektor wypowiada jego nazwę.

10.2 Mój dom – Czyszczenie kuchni
Wyświetlony jest widok nieposprzątanej kuchni. W zlewie umieszczone są brudne naczynia, na stole porozrzucane sztućce i niedokończony obiad. Na blacie leży powyjmowane jedzenie z lodówki, na obrusie są plamy po keczupie, w koszu są niewyniesione śmieci. Zadaniem dzieci jest wyczyścić całą kuchnię w zadanej konkretnej kolejności.

10.3 Mój dom – Sprzątanie łazienki
Wyświetlona jest zabałaganiona łazienka z porozrzucanymi wszędzie rzeczami: pastą do zębów, szczotką, mydłem, szamponem. Lustro, umywalka wanna i WC są zabrudzone. Dzieci mają sprzątnąć porozrzucane rzeczy i wyczyścić brudne elementy.

10.4 Mój dom – Co nie pasuje?
Na planszy pojawia się widok pokoju, kuchni lub łazienki, w których znajdują się różne meble i sprzęty. Dwa z nich są niewłaściwe. (np.:w pokoju znajduje się szczoteczka do zębów). Zadaniem dziecka jest wskazać nie pasujące elementy pokoju i powiedzieć, w jakim pomieszczeniu powinny się znaleźć.

10.5 Mój dom – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
Vegetables: tomato (pomidor), potato (ziemniak), lettuce (sałata), carrot (marchewka), onion (cebula), red pepper (czerwona papryka), green pepper (zielona papryka), yellow pepper (żółta papryka), cucumber (ogórek), cabbage (kapusta).
Fruits: apple (jabłko), banana (banan), strawberry (truskawka), orange (pomarańcza), lemon (cytryna), grape (winogrono), watermelon (arbuz), plum (śliwka), pear (gruszka), cherry (wiśnia), pineapple (ananas), mushroom (grzyb).
Drinks: water (woda), juice (sok), tea (herbata), coffee (kawa), biscuit (herbatnik), sandwich (kanapka), egg (jajko), milk (mleko),
Food: bread (chleb), butter (masło), cheese (ser), ham (szynka), sausage (kielbasa), egg (jajko), biscuit (herbatnik), sandwich (kanapka), cake (ciasto/tort), cake (ciasto/tort), sausage (kielbasa), pizza (pizza).
Dishes, cutlery: plate (talerz), bowl (miska), mug (kubek), spoon (łyżka), fork (widelec), knife (nóż), cup (filiżanka), glass (szklanka).
Good morning (dzień dobry), goodbye (do widzenia), here you are (proszę), thank you (dziękuję).

11.1 Moje posiłki – Pieczenie ciasta
Na stole umieszczone są składniki i miska. Zadaniem jest przyrządzenie ciasta, Pani podaje przepis na ciasto a dzieci wybierają kolejne składniki, które trafiają do miski. Kiedy dane składniki są już w misce trzeba je wymieszać, żeby to zrobić dzieci biegają wokół miski. Po zmiksowaniu ciasto piecze się w piekarniku. Na końcu otrzymujemy gotowe ciasto.

11.2 Moje posiłki – W sklepie spożywczym
Wyświetlony jest sklep spożywczy lada i półki. W górnym lewym rogu wyświetla się jeden z artykułów np. masło. Do lady podchodzi jedno dziecko będące klientem i robi zakupy mówiąc Good morning. Can I have some butter, please? Wówczas drugie dziecko ma za zadanie odszukać dany artykuł i na niego stanąć. Wówczas artykuł pojawia się w koszyku, który stoi w prawym dolnym rogu. Następnie podchodzi następny klient i kupuje kolejny produkt, chodzi o jak najszybsze obsłużenie wszystkich klientów.

11.3 Moje posiłki – W warzywniaku
Wyświetlony jest sklep warzywniczy lada oraz półki / skrzynki z owocami i warzywami. W górnym lewym rogu wyświetla się jeden owoców lub warzyw np. śliwka. Do lady podchodzi jedno dziecko będące klientem i robi zakupy mówiąc Good morning. Can I have a plum, please? Wówczas drugie dziecko ma za zadanie odszukać dany owoc lub warzywo i na niego stanąć. Wówczas artykuł pojawia się w koszyku, który stoi w prawym dolnym rogu. Następnie podchodzi następny klient i kupuje kolejny owoc lub warzywo, chodzi o jak najszybsze obsłużenie wszystkich klientów. Warzywa i owoce wykorzystane w grze: (pomidor, ziemniak, sałata, marchewka, cebula, czerwona papryka, zielona papryka, żółta papryka, ogórek, kapusta, jabłko, banan, truskawka, pomarańcza, cytryna, winogrono, arbuz, śliwka, gruszka, wiśnia, ananas)

11.4 Moje posiłki – Złap Owoce i warzywa
Z góry spadają owoce i warzywa. Dziecko ma za zadanie złapać ich jak najwięcej, każdy owoc lub warzywo to 1 punkt. Pomiędzy nimi spadają inne przedmioty nie będące jedzeniem, których należy unikać. Jeśli złapiemy element nie będący jedzeniem tracimy jedno życie. Jeśli nie złapiemy 10 owoców lub warzyw gra się kończy.

11.5 Moje posiłki – Przy stole
Nakrywanie do stołu. Na stole podświetlają się miejsca na: kubek, talerze i sztućce. Dziecko ma za zadanie wskazywać odpowiednie naczynia i sztućce i umieszczać je w odpowiednich miejscach na stole. Po poprawnym nakryciu do stołu pojawia się następny zestaw porozkładanych losowo sztućców i naczyń, które dziecko ma ułożyć w odpowiednich miejscach na stole

11.6 Moje posiłki – Pizza
Na planszy pojawia się pizza z 5 składnikami. Dzieci mają 15 sekund, żeby zapamiętać wszystkie składniki. Obok pojawia się stoper odmierzający czas. Po. 15 sekundach pojawia się czysty spód do pizzy oraz składniki dookoła Zadaniem dzieci jest wybór składników z pizzy, którą wcześniej widziały. Po naskoczeniu na właściwy składnik, pojawia się on na pizzy. Po wybraniu 5 składników na planszy pojawiają się 2 obrazki – pizza z początku zadania oraz pizza, którą stworzyły dzieci. Zadaniem dzieci jest stworzenie dokładnie takiej samej pizzy, jak ta która pojawiła się na początku gry.

11.7 Moje posiłki – Czego brakuje w lodówce?
Na planszy znajduje się otwarta lodówka z 6 różnymi produktami w środku. Dzieci mają 15 sekund na zapamiętanie co jest w środku. Po 15 sekundach lodówka zamyka się, a następnie otwiera z powrotem, ale brakuje w niej jednego elementu. Na dole planszy znajdują się 3 produkty do wyboru. Zadaniem dzieci jest wybranie produktu, który zniknął z lodówki.

11.8 Moje posiłki – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
coat (płaszcz), hat (kapelusz), boots (buty zimowe), umbrella (parasol), raincoat (płaszcz od deszczu), socks (skarpetki), shoes (buty), jumper (sweter), gloves (rękawiczki), scarf (szalik), dress (sukienka), skirt (spódnica), jacket (kurtka), pyjamas (piżama), trousers (spodnie), shirt (koszula), shorts (krótkie spodenki), sweatshirt (bluza dresowa), T-shirt (koszulka), top (koszulka/bluzeczka dziewczęca).

12.1 Ubrania – Ubieranie lalki
Na środku jest lalka. Dookoła niej rozmieszczone są 3 komplety ubrań. Każdy komplet składa się z bluzki, sukienki, butów, czapki. Każdy z trzech kompletów różni się kolorystycznie od dwóch pozostałych tak żeby łatwo było odgadnąć, że dane ubranie pasuje do danego kompletu. Gra polega na tym żeby ubrać lalkę w jeden komplet ubrań. Wybieramy spośród rozmieszczonych ubrań elementy i ubieramy postać. Kolejno podświetlają się miejsca na lalce do których musimy dopasować ubranie.

12.2 Ubrania – Ubierz swoją postać
Na środku wyświetlony jest Floory, pod nim pojawiają się kolejno 3 rodzaje spodni, z których dzieci wybierają jeden rodzaj, następnie trzy różne bluzki, trzy czapki, trzy pary butów oraz dodatki. Każdy może ubrać postać po swojemu. NA końcu dzieci opisują ubraną przez siebie postać.

12.3 Ubrania – W sklepie odzieżowym
Wyświetlony jest sklep odzieżowy z wieszakami na których wiszą ubrania i manekinami. W górnym lewym rogu wyświetla się jedna część ubrania np. kurtka. Do lady podchodzi jedno dziecko będące klientem i robi zakupy mówiąc Good morning. Can I have a jacket, please? Wówczas drugie dziecko ma za zadanie odszukać daną cześć ubrania i na nią stanąć. Wówczas ubranie pojawia się w koszyku, który stoi w prawym dolnym rogu. Następnie podchodzi następny klient i kupuje kolejny produkt, chodzi o jak najszybsze obsłużenie wszystkich klientów. Ubrania wykorzystane w grze: (płaszcz, kapelusz, buty zimowe, parasol, płaszcz od deszczu, skarpetki, buty, sweter, rękawiczki, szalik, sukienka, spódnica, kurtka, piżama, spodnie, koszula, krótkie, spodenki, bluza dresowa, koszulka)

12.4 Ubrania – Pokaz mody
Funny i Floori pojawiają się kolejno na pokazie mody w różnych ubraniach. Zadaniem dzieci jest opisywanie danego ubioru (rodzaj, kolor, dodatki)

12.5 Ubrania – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
angry (zezłoszczony), bored (znudzony), happy (szczęśliwy), okay (w porządku), sad (smutny), scared (przestraszony), sick (chory), tired (zmęczony), surprised (zaskoczony), calm (spokojny), sleepy (śpiący).

13.1 Uczucia i emocje – Znajdź smutną buzię
Na planszy rozmieszczone są wesołe buzie wśród, których jedna jest smutna. Zadaniem gracza jest odnaleźć smutną buzię i odczarować ją na wesołą. Żeby odczarować buzię, trzeba na nią wskoczyć. Gra polega na odczarowaniu jak największej ilości buziek w ciągu 30 sekund. Gra jest w kilku odsłonach, zadaniem dzieci jest odszukać buźki znudzone, zezłoszczone, przestraszone, chore zmęczone i śpiące.

13.2 Uczucia i emocje – Dopasuj emocje
Na górze planszy znajduje się sześć postaci, na dole wyświetlonych jest sześć słów, które określają emocje związane z tymi postaciami. Głos lektora mówi I’m happy, wówczas określenie na dole planszy podświetla się i zadaniem jest wskazać szczęśliwą postać. Zadaniem jest wskazać poprawnie wszystkie emocje. Za każdym razem wyświetlone są w innej, losowej kolejności i lektor czyta je w losowym porządku.

13.3 Uczucia i emocje – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
sunny (słonecznie), rainy (deszczowo), cloud (pochmurno), windy (wietrznie), hot (gorąco), cold (zimno), snowy (śnieżnie), stormy (burzliwy), nut (orzech), pumpkin (dynia), leaf (liść), mushroom (grzyb), sledge (sanki), snowman (bałwan), skis (narty), snow (śnieg), rain (deszcz), fog (mgła), storm (burza), freezing (lodowaty), ice (lód), skates (łyżwy), ski goggles (gogle), flower (kwiatek), butterfly (motyl), warm (ciepły), ice-cream (lód do jedzenia), sun (słońce), sea (morze), rubber ring (koło do pływania), sunglasses (okulary przeciwsłoneczne), cap (czapka z daszkiem), armbands (pływaczki na ramiona).

14.1 Pogoda i pory roku – 4 pory roku
Wyświetlona jest łąka na niej 20 wykopanych dołków w ziemi. Na górze pojawia się napis SRPING. Dziecko musi zasadzić rośliny, żeby przejść do następnego etapu – do lata. Żeby zasadzić roślinę w pustym dołku trzeba na nim stanąć. Wówczas w dołku umieszczone zostaje nasiono, z którego wyrasta roślina. Trzeba zasadzić rośliny we wszystkich pustych dołkach. Kiedy przychodzi lato na łące jest 20 roślin. Zadaniem dziecka jest podlać wszystkie rośliny. Żeby podlać roślinę trzeba na niej stanąć, wówczas nad nią pojawia się konewka i podlewa roślinę. Następnie przychodzi jesień, z roślin liściastych opadają liście, zadaniem dziecka jest zamieść liście stając na nich. W zimie pojawiają się w 3 różnych rogach zwierzęta: wiewiórka, sikorka i sarna. Trzeba na nich stanąć, żeby je nakarmić. Po jakimś czasie losowe zwierzęta zaczynają być smutne i trzeba znowu stanąć na nich żeby je nakarmić. Po każdym etapie wyświetlają się zdobyte punkty.

14.2 Pory roku – Pasuje – nie pasuje
Na górze wyświetlona jest pora roku a w kółkach na całej planszy porozrzucane są różne przedmioty, rośliny, widoki związane z różnymi czterema porami roku. Zadanie jest odszukać i wybrać tylko te kołą które odpowiadają treścią danej porze roku. Dzieci nazywają przy tym każdy obrazek, który zaznaczą

14.3 Pogoda i pory roku – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
day (dzień), night (noc), sun (słońce), cloud (chmura), rainbow (tęcza), moon (księżyc), star (gwiazda), in the morning (rankiem), at noon (w południe), in the afternoon (po południu), in the evening (wieczorem), at night (w nocy).

15.1 Pory dnia
Gra ma dwa etapy:
Pierwszy etap to dzień, wyświetlony jest krajobraz i od lewej do prawej strony słońce wędruje po niebie. Zadaniem jest łapać elementy związane z dniem (chmurki, tęcza), które się poruszają. Jak złapiemy chmurkę to z niej wyskakuje +1 punkt, jak na tęczę to +2 punkty. Podczas gdy słońce i wędruje po niebie w konkretnych porach dniach słychać lektora wypowiadającego nazwę danej pory dnia.
Drugi etap to noc, wyświetlony jest krajobraz nocą i od lewej do prawej księżyc wędruje po niebie. Z nieba spadają gwiazdy, które trzeba łapać: mniejsze za 1 punkt i większe za 2 punkty. Na górze jest zegar wskazujący godzinę, i ilość punktów oraz aktualna pora dnia: in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night!

15.2 Pory dnia
Na górze planszy pojawia się łuk z 5 obrazkami odpowiadającymi danej porze dnia. Na dole planszy znajdują się napisy określające pory dnia w losowej kolejności. Dziecko skacze na dane słowo, wówczas lektor wypowiada je na głos i zadaniem jest przypasować odpowiedni obrazek do słowa. Zadaniem dzieci jest wykonać zadanie w jak najkrótszym czasie.

15.3. Pory dnia – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

16.1 Dni tygodnia – Ścianka wspinaczkowa
Wyświetlona jest ścianka wspinaczkowa na środku po lewej i prawej stronie pojawiają się dwa słowa poprawne i z błędem np. Monday i Mandey trzeba wybrać odpowiednie słowo i stanąć na przycisk zatwierdzenia OK, który jest na dole na środku planszy. Jeśli wybraliśmy poprawnie wspinamy się poziom wyżej, tam czekają już Tuesday i Tusday. Dobry wybór słowa to następny poziom, zły wybór spadamy na dół. Po prawej stronie wyświetlona jest kartka z kalendarza przedstawiająca cały tydzień i wskazuje na którym dniu aktualnie się znajdujemy.

16.2. Dni tygodnia – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

17.1 Nazwy miesięcy – Wejdź na szczyt
Na ekranie pojawia się na środku kawałek góry (śnieżna góra z lodu) na niej widnieją dwie pozycje z nazwami miesięcy jedna jest poprawna druga błędna np. January, Januery. trzeba wybrać odpowiednie słowo i stanąć na przycisk zatwierdzenia OK, który jest na dole na środku planszy. Jeśli wybraliśmy poprawnie wspinamy się poziom wyżej, tam czekają już February i Febrary. Po prawej wyświetlona jest uproszczona miniatura pokazująca poziom na którym znajduje się zawodnik. Jeśli wchodzimy wyżej pojawia się kolejny miesiąc, w tle jeśli są miesiące zimowe góra pokryta jest lodem, jeśli wiosenne gdzieniegdzie wyrastają kwiaty, w lecie jest trawa z kwiatami, a jesienią liście.

17.2. Nazwy miesięcy – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
seesaw (huśtawka dla dwóch osób), swing (huśtawka), slide (ślizgawka), roundabout (karuzela), sandpit (piaskownica), bench (ławka), trampoline (trampolina), bucket (wiaderko), rake (grabki), spade (łopatka), bank (bank), bus stop (przystanek autobusowy), church (kościół), petrol station (stacja benzynowa), hospital (szpital),  library (biblioteka), cinema (kino), museum (muzeum), park (park), police station (posterunek policji), post office (poczta), restaurant (restauracja), school (szkoła), supermarket (supermarket).

18.1 Moja okolica – Znajdź różnice
Na planszy wyświetlone są dwa obrazki przedstawiające budynki i miejsca znajdujące się w mieście. Obrazki wyglądają tak samo, różnią się jedynie dwoma dobrze ukrytymi szczegółami, które trzeba odnaleźć. Po znalezieniu różnic dzieci opowiadają w którym miejscu znajdują się różnice w obrazkach. Jest kilka plansz z różnicami przedstawione są na nich: stacja benzynowa, szpital kino, posterunek policji poczta restauracja, szkoła i supermarket i inne obiekty znajdujące się w mieście.

18.2 Moja okolica – Gdzie jest Florry
Wyświetlona jest okolica miasta z budynkami drogami i parkami. Obrazem jest bardzo szczegółowy. Którymś miejscu w mieście znajduje się zagubiona Floory. Zadaniem jest ją odnaleźć i pomóc znaleźć bezpieczną drogę do domu.

18.3 Moja okolica – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
car (samochód), bus (autobus), train (pociąg), plane (samolot), helicopter (helicopter), truck (ciężarówka), tractor (traktor), tram (tramwaj), ambulance (karetka), police car (radiowóz), fire truck (wóz strażacki), bike (rower), scooter (hulajnoga) szybko (fast), wolno (slow), szybszy (faster), wolniej (slower).

19.1 Środki transportu – Szybko do celu
Na dole planszy pojawiają się trzy różne środki transportu np: samochód, traktor i samolot. Kiedy zaczyna się odliczanie dzieci muszą wybrać I wsiąść do najszybszego pojazdu zanim wszystkie pojazdy ruszą. Kiedy odliczanie się kończy pojazdy startują I zmierzają do wyznaczonego celu, każdy w swoim tempie. Wygrywa ten pojazd, który najszybciej dotrze do celu. Kiedy dziecko poprawnie wskazało pojazd zdobywa 1 punkt. Następnie pojawiają się trzy kolejne pojazdy w innym miejscu planszy spośród których trzeba wsiąść do najszybszego. Gra ma 10 plansz.

19.2 Środki transportu – Samolot pod chmurami
Po wystartowaniu gry cała plansza zakryta jest chmurami, pod nimi lata samolot. Kiedy dzieci chodzą po planszy i machają rękami rozganiają chmury i odsłaniają to co jest pod nimi. Trzeba odnaleźć i złapać latający pod chmurami samolot. Po złapaniu samolot znika i pojawia się w innym miejscu. Wygrywa ten kto złapie najwięcej samolotów w ciągu 30 sekund.

19.4 Środki transportu – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
police officer (policjant), waiter (kelner), mechanic (mechanic), teacher (nauczyciel), doctor (doctor), fire fighter (strażak), hairdresser (fryzjer), vet (weterynarz), shop assistant (sprzedawca w sklepie), footballer (piłkarz), dancer (tancerz).

20.1. Zawody – Policjant, strażak lekarz
Na środku planszy wyświetlają się trzy postacie: policjant, strażak i lekarz. Dziecko słyszy polecenie gdzie jest policjant po czym ma za zadanie wskazać policjanta, następnie wybrana postać „przesuwa się na górę ekranu a w na środku pojawiają się: karetka, wóz strażacki i radiowóz. Dziecko ma za zadanie wybrać pojazd pasujący do policjanta. Po czym pojazd przesuwa się obok wybranego policjanta. Następnie pojawiają się atrybuty: słuchawki lekarskie, wąż strażacki i gwizdek. Dzieci mają za zadanie opisać w kilku słowach czym zajmuje się dana osoba.

20.2 Zawody – Znajdź drogę do pracy
W mieście wyświetlonych jest kilka postaci: policjant, kelner, mechanik, nauczyciel i strażak. Każdy z nich ma swoją własną drogę prowadzącą do pracy. Zadaniem jest pomóc dotrzeć każdemu do swojej pracy na czas. Na każdej ze ścieżek umieszczone są literki ułożone w ciąg przedstawiający nazwę danego zawodu. Trzeba dokładnie iść po ścieżce żeby zebrać wszystkie literki i zaprowadzić każdego do pracy. Kiedy dojdziemy do miejsca pracy dana postać już tam zostaje. Trzeba wskazać drogę każdemu tak żeby nikt się nie spóźnił.

20.3 Zawody – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
run (biec), swim (pływać), skate (jeździć na łyżwach), play football (grać w piłkę nożną), ride a bike (jeździć na rowerze), play basketball (grać w kosza), play tennis (grać w tenisa), ski (jeździć na nartach), dance (tańczyć), ride a horse (jeździć konno).

21.1 Sport – Dopasuj piłki do dyscypliny sportowej
Na planszy pojawiają się piłki związane z różnymi dyscyplinami sportowymi. A w różnych miejscach umieszczone są: bramka, kosz, kort tenisowy, stół bilardowy, boisko do siatkówki. Zadaniem dzieci jest trafić odpowiednią piłką w poprawne miejsce. Zadanie nie jest proste ponieważ piłki odbijają się od siebie nawzajem i uciekają. Wygrywa ten kto najszybciej przyporządkowuje piłki do odpowiedniej dyscypliny sportowej.

21.2 Sport – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
wake up (budzić się), get up (wstawać), get dressed (ubrać się), have breakfast (jeść śniadanie), have dinner (jeść obiad), have a bath (kąpać się), take a shower (brać prysznic), brush teeth (myć zęby), wash hands (myć ręce), go to bed (iść spać), go to school, (iść do szkoły), have a snack (przegryźć coś sobie).

22.1 Mój dzień – W łazience
Na środku jest zabrudzona postać dziecka a dookoła: szczotka i pasta do zębów, mydło, szampon. Dziecko ma za zadanie umyć postać przyporządkowując odpowiednie artykuły do miejsc. Na twarzy dziecka podświetlają się kolejno: zęby, włosy, policzki, uszy. Dookoła są: pasta i szczotka, szampon, mydło, patyczki do czyszczenia uszu i inne przedmioty, które nie będą aktywne a stanowią tło np. sztuczna szczęka, maszynka do golenia itp. Gra kończy się w momencie jak dziecko będzie czyste.

22.2 Mój dzień – Moje codzienne czynności
Na planszy porozrzucane są obrazki przedstawiające czynności, które wykonujemy codziennie: wstawanie, mycie, ubieranie, jedzenie itd. Do każdego z obrazków przyklejony jest zegarek wskazujący godzinę wykonywania danej czynności. Zadaniem dziecka jest wskazać poprawną kolejność wykonywania czynności. Jeśli zostaną poprawnie wskazane, układają się w ciąg zdarzeń. Po czym dzieci opowiadają kolejno o tych czynnościach.

22.3 Mój dzień – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
play with toys (bawić się zabawkami), play computer games (grać na komputerze), play with friends (bawić się z kolegami), watch TV (oglądać telewizję), go to the playground (iść na plac zabaw), go for a walk (iść na spacer), spend time with family (spędzać czas z rodziną), take a nap (zrobić sobie drzemkę), take a rest (odpoczywać).

23.1 Czas wolny – Pomóż Funny i Floory
Funny i Floory spędzają razem wolny czas. W grze jest kilka planszy przedstawiających co robią: bawią się zabawkami, oglądają TV, siedzą na placu zabaw, siedzą z rodziną na kanapie. Jednak w każdej sytuacji brakuje jednego kluczowego elementu przez co są smutni albo zabawek, albo telewizora, albo huśtawki, albo mamy. Zadaniem dzieci jest pomóc im odnaleźć brakujący element spośród miniaturek porozrzucanych dookoła obrazka.

23 Czas wolny – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
in (w), on (na), under (pod), above (nad), next to (obok), in front of (przed), behind (za), opposite (na przeciwko), into (do), onto (na), over (ponad), below (poniżej), near (blisko), out of (z).

24.1 Określanie miejsca –
Na planszy wyświetlony jest pokój dziecięcy. Głos lektora wydaje kolejno polecenia dzieciom np. stań obok biurka. Dzieci słuchając poleceń podążają w dane miejsce w pokoju. Jednocześnie razem z głosem lektora na górze wyświetla się komunikat gdzie należy się udać. Trzeba jak najszybciej wykonać wszystkie polecenia zanim zgaśnie światło w pokoju.

24.2 Określanie miejsca – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
board (tablica), teacher (nauczyciel), pupil (uczeń), desk (biurko), chair (krzesło), schoolbag (plecak) , case (piórnik), crayons (kredki), ruler (linijka), rubber (gumka), pencil (ołówek), pen (długopis), pencil sharpener (temperówka), notebook (zeszyt), watercolours (farby).

25.1 Uporządkuj szkolny piórnik
Wyświetlony jest piórnik z pustymi miejscami na przybory szkolne. Wokół piórnika leżą porozrzucane elementy (gumka, temperówka, nożyczki, linijka, ołówek, pióro, kredki) zadaniem dzieci jest skompletować cały piórnik.

25.2 W szkole – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
Christmas (Święta Bożego Narodzenia), Christmas tree (choinka), bells (dzwoneczki), candle (świeczka),
candy cane (lizak w paski w kształcie laski), Christmas cracker („kartonowa rolka zawierająca niespodziankę, zapakowana w kolorowy papier, w sposób przypominający duży cukierek”), Christmas carols (kolędy), lights (światełka), fireplace (kominek), gingerbread man (ludzik z piernika), holly (ostrokrzew), mistletoe (jemioła), ornaments (ozdoby), present (prezent), reindeer (renifer), Santa (Mikołaj), sleigh (sanie), snowflake (płatek śniegu), snowman (bałwan), star (gwiazda), stocking (pończocha/skarpeta), Easter (wielkanoc), basket (koszyk), bunny (króliczek), card (kartka świąteczna), chich (kurczaczek), chocolate egg (jajo z czekolady).

26.1 Święta – odnajdywanie prezentów
W nocy Święty Mikołaj dobrze poukrywał prezenty w pokoju pełnym świątecznych ozdób. Teraz zadaniem dzieci jest je wszystkie znaleźć i zebrać. Po zebraniu wszystkich prezentów dzieci opowiadają co znajduje się w pokoju.

26.2. Święta – Bombki na choince
Na planszy rozłożone są bombki choinkowe. Stawanie na bombkach powoduje ich rozbijanie, ale w miejsce rozbitych pojawiają się nowe. Trzeba szybko się poruszać żeby rozbić wszystkie bombki i odsłonić choinkę.

26.3 Święta – Śnieżynki
Na planszy znajdują się płatki śniegu. Dotykanie ich powoduje ich rozganianie, ale ze względu na wietrzną pogodę płatki po chwili wracają na swoje miejsce. Trzeba jak najszybciej biegać żeby rozgonić wszystkie płatki.

26.3 Święta – Mikołaje
Po wystartowaniu gry na środku pojawia się Mikołaj. Kiedy wskakujemy na Mikołaja on znika i pojawia się w innym miejscu, trzeba go odszukać i złapać. Wygrywa ten, kto złapie najwięcej Mikołajów w ciągu 30 sekund

26.4 Święta – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
I have a headache. (Boli mnie głowa.), I have a runny nose. (Mam katar.), I have a tootache. (Boli mnie ząb.),
I have a cold. (Jestem przeziębiony.), I have a fever. (Mam gorączkę.), I have a sore throat. (Boli mnie gardło.),
I have a stomachache. (Boli mnie brzuch.), I have an earache. (Boli mnie ucho.).

27.1 U lekarza – Przyczyna i skutek
Na środku wyświetla się dziecko z katarem a obok niego 4 obrazki: jeden poprawny i 3 błędne. Zadaniem jest wskazać przyczynę kataru u dziecka. Następnie pojawia się kolejny obrazek z inną dolegliwością. Do każdego obrazka przedstawiającego chorobę trzeba wskazać odpowiednią przyczynę zachorowania.

27.2 U lekarza – Wylecz dziecko
Po lewej stronie wyświetlone jest chory chłopiec, którego boli głowa, ma katar, boli go ząb, jest przeziębiony, ma gorączkę, boli go gardło, brzuch i ucho. Zadaniem dzieci jest go wyleczyć kompletując dla niego odpowiednie lekarstwa. W pierwszym etapie chłopiec mówi: „I have a headache”. Z góry spadają lekarstwa, które dzieci muszą łapać do koszyka, kiedy zostanie złapana wystarczająca ilość lekarstw, chłopca przestaje boleć głowa i można przejść do kolejnego etapu. W następnym etapie chłopiec mówi „I have a runny nose”. Wówczas zadaniem dzieci jest łapać spadające z góry chustki i krople do nosa żeby wyleczyć chłopca z kataru. Zadaniem jest wyleczyć całkowicie chłopca w jak najkrótszym czasie.

27.3 U lekarza – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
piano (pianino), grand piano (fortepian), trumpet (trąbka), guitar (gitara), saxophone (saksofon), violin (skrzypce), flute (flet), drums (prekusja).

28.1 Instrumenty muzyczne – Zagraj na instrumencie
Na planszy rozmieszczone są różne instrumenty muzyczne, kiedy stanie się na dany instrument, ten gra melodię. Prowadzący zajęcia dzieli dzieci na grupy i wskazuje na jakim instrumencie dana grupa na zagrać, następnie następuje szybka zmiana i dzieci grają na innym instrumencie. Dzieci poznają przy tym ćwiczeniu nazwy instrumentów i uczą się jakie wydają dźwięki.

28.2 Instrumenty muzyczne – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
Aa- apple; Bb – ball; Cc – cake; Dd – doll; Ee – elephant; Ff – flower; Gg – grapes; Hh – horse; Ii – ice-cream; Ji – juice; Kk – kite; Ll – lion; Mm – mouse; Nn – nose; Oo – organge; Pp – pig; Qq – quiet; Rr – robot; Ss – snake; Tt – tiger; Uu – umbrella; Vv – violin; Ww – window; Xx – xylophone; Yy – yo-yo; Zz – zebra.

29.1 Alfabet – Literkowe puzzle
Na środku wykropkowany jest wzór litery duże A, podzielonej na 5 elementów. Dookoła litery rozmieszczone są wycięte kolorowe elementy tej litery. Kolejno podświetlają się wykropkowane części litery A, zadaniem dziecka jest dopasować powycinane elementy, które wypełniają literkę wyświetloną na środku. Następnie pojawia się literka B, C itd. Na końcu każdego zadania po odkryciu literki dziecko wymawia daną literę oraz jak najwięcej słów zaczynających się od danej litery.

29.2 Alfabet – Dopasuj literki w słowie
Na środku wyświetlony jest wykropkowany wyraz np. CAT wraz z obrazkiem, dookoła porozrzucane są literki wchodzące w jego skład. Kolejno podświetlają się wykropkowane literki w słowie. Zadaniem dziecka jest dopasować odpowiednie literki, które wypełniają wyraz na środku. Następnie pojawia się następny napis. Napisy są różnej długości: od 3-literowych na poziomie łatwiejszym do 10-literowych.

29.3 Alfabet – Literki
Gra na dwie osoby. Na planszy rozmieszczonych jest kilkanaście kwiatków, jedne z nich są pomarańczowe a drugie niebieskie. Na początku pojawiają się dwie literki A, jedna pomarańczowa, a druga niebieska. Kiedy na niej staniemy pojawia się literka B itd. Jedno dziecko zbiera pomarańczowe literki, drugie niebieskie literki. Zadaniem jest zebrać cały alfabet.

29.4 Alfabet – Przedszkolni detektywi
Na planszy wyświetlona jest sala przedszkolna z krzesłami, stołami, maskotkami, zabawkami, książkami. Pomiędzy elementami poukrywane są literki A i a. Dzięki mają za zadanie odnaleźć literki wśród wszystkich przedmiotów. W każdej planszy jest ukrytych 5 literek.

29.5 Alfabet – Test Einsteina

SŁOWNICTWO
big (duży) – small (mały), good (dobry) – bad (zły), clean (czysty) – drity (brudny), fast (szybki) – slow (wolny), long (długi) – short (krótki), wet (mokry) – dry (suchy), tidy (uporządkowany) – messy (zabałaganiony), hungry (głodny) – thirsty (spragniony), hot (gorący) – cold (zimny), angry (zezłoszczony) – calm (spokojny), high (wysoko) – low (nisko), tall (wysoki) – short (niski), heavy (ciężki) – light (lekki), noisy (hałaśliwy) – quiet (cichy), close (bliski) – far (daleki).

30.1 Przeciwieństwa – Wyższy niższy
Na górze planszy wyświetlonych jest 6 postaci różnej wysokości chłopcy i dziewczynki. Na górze wyświetlone jest polecenie „KTO JEST NAJNIŻSZY?”. Zadaniem dziecka jest stanąć na odpowiednią postać. Jeśli wybór jest prawidłowy pojawia się następne 6 postaci. Polecenia „Kto jest najwyższy?”, „Kto jest najniższy?” wyświetlają się losowo na zmianę. Gra trwa 30 sekund, w tym czasie trzeba wskazać poprawnie jak najwięcej postaci.

30.2 Przeciwieństwa – Łączenie w pary
Gra polega na połączeniu w pary narysowanych postaci z ich określeniami: wysoki, niski, czysty, brudny, młody, stary. Za każdym razem postacie i ich określenia wyświetlają się w losowym ustawieniu.

30.3 Przeciwieństwa – Znajdź przeciwne słowa
Na planszy porozrzucanych jest 30 różnych słów, które są przymiotnikami określeniami. Każde ze słówek ma swoje przeciwieństwo, które należy odnależć żeby połączyć je w parę. Kiedy znajdziemy dwa słowa będące przeciwieństwami kolorują się na ten sam kolor. Trzeba pokolorować wszystkie słowa w jak najszybszym czasie.

30.4 Przeciwieństwa – Test Einsteina

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.